Klantverhaal Hagemans Vastgoedonderhoud

Klantverhaal Hagemans Vastgoedonderhoud

Uitdaging
RGS samenwerkingen naar een hoger niveau tillen, met de focus op standaardisatie, waarbij zowel de interne als de externe processen centraal staan.

Oplossing
Het gebruik van de software van Property Plan als integraal onderdeel van het onderhoudsproces.

Resultaat
Heldere en eenduidige informatiestromen bieden input voor juiste analyses en beslissingen. Dit stelt Hagemans Vastgoedonderhoud in staat om effectief digitaal samen te werken.

RGS naar een hoger niveau door standaardisatie

Hagemans Vastgoedonderhoud is een totaal vastgoedonderhoudsbedrijf. Tevens een familiebedrijf, dat dit jaar 90 jaar bestaat. In die tijd hebben zij zich ontwikkeld tot een uitvoerende kennispartner in het verbeteren van vastgoed. Inmiddels wordt met 9 woningbouwcorporaties resultaatgericht samengewerkt.

Pieter van Doorn, planontwikkelaar bij Hagemans Vastgoedonderhoud*, zet zich dagelijks in om deze samenwerkingen naar een hoger niveau te tillen. Hierbij staan zowel naar de interne als de externe processen centraal. Pieter: ”We hebben daarbij een focus op standaardisatie. De software omgeving van Property Plan is hier een integraal onderdeel van. Bij Hagemans Vastgoedonderhoud zetten wij Property Plan bijvoorbeeld in voor het plannen van onderhoudsscenario’s en het borgen van kwaliteit in de gehele onderhoudscyclus van vastgoed. Door een onderhoudsscenario op krachtige data analyses te baseren, kunnen wij onze opdrachtgever een passend advies geven.”

(*Pieter van Doorn is inmiddels niet meer werkzaam bij Hagemans Vastgoedonderhoud)

Afspraken maken over kwaliteitsborging

Het borgen van kwaliteit in de gehele onderhoudscyclus van vastgoed is zeker in RGS belangrijk. Voordat Hagemans Vastgoedonderhoud met Property Plan aan de slag is gegaan, waren de onderwerpen RGS en kwaliteitsborging nog volop in ontwikkeling.

Pieter: ”Het inzichtelijk maken en en toetsen van de kwaliteit waren een ondergeschoven kindje. Vandaag de dag is het juist belangrijk om iets af te spreken met je opdrachtgever over de kwaliteit. In Property Plan realiseren we dit door meetbare prestatieafspraken vast te leggen.”

”Bij onze opdrachtgevers merken we op dit moment ook een bewustwording als het gaat om prestatieafspraken in RGS. Property Plan helpt ons om in te spelen op die bewustwording door het bijvoorbeeld meetbaar en visueel te maken”.

‘De prestatiekeuring is een krachtig onderdeel en voorkomt achteraf discussie over de kwaliteit’

Meten is weten

Meetbare prestaties vastleggen is de eerste stap. Het meten, analyseren, en bespreekbaar maken van de resultaten zijn de vervolgstappen. In Property Plan zijn een aantal prestatiekeuringen toegevoegd om inzicht te bieden in het resultaat van de afgesproken prestaties. Hagemans werkt voor de prestatiekeuringen samen met onder meer BlueVastgoedzorg. Op die manier worden prestaties onafhankelijk door een professionele partij gekeurd.

Pieter vertelt over deze inzet van de prestatiekeuringen bij Hagemans Vastgoedonderhoud: ”De prestatiekeuring is een krachtig onderdeel van de software. Property Plan heeft de meest gangbare onderdelen reeds klaar gezet, maar ik kan ook zelf aanpassingen doen. Het format is voor de opdrachtgever direct duidelijk. Dit resulteert in een sterke informatiebron en voorkomt discussie over kwaliteit achteraf, aldus Pieter.”

Flexibele en sterke analyses op afstand

Werken met Property Plan betekent dat veel data van vastgoed wordt opgebouwd voordat werkzaamheden plaatsvinden. Doordat bij Property Plan is gekozen voor een onderliggende database structuur, wordt data meteen goed gestructureerd.

Bij Hagemans Vastgoedonderhoud ervaren ze daar in de praktijk voordeel van. Ook wordt volop samengewerkt met partners in de applicatie. Op die manier staat alle verzamelde data centraal. Pieter: ”Je kan in de applicatie eenvoudig een gedetailleerd beeld vormen van een vastgoedcomplex, door verbanden te leggen en analyses met filters. Dit is zo sterk dat je onderhoudsscenario’s al kan maken zonder dat ik als planvormer ooit bij een complex ben geweest”

‘Interne werkproces verbeterd’

Pieter: ”Bij Hagemans Vastgoedonderhoud werd voorheen gebruikgemaakt van een op Excel gebaseerde software, maar dat werd als gebruiksonvriendelijk ervaren. Nu met Property Plan zien en ervaren we echt het verschil. We merken daar direct de toegevoegde waarde van in de verbeteringen van het interne werkproces.”

Ook de instructie video’s ondersteunen die verbeteringen. ”De stap-voor-stap uitleg in de video’s is allesomvattend en biedt houvast voor elke gebruiker”, aldus Pieter.

‘Wij raden Property Plan regelmatig aan’

Bij Property Plan wordt veel aandacht besteed aan praktijkkennis en uitdagingen in de markt.  Door in gesprek te gaan met de klanten, kan de software op een juiste manier worden doorontwikkeld. Pieter onderschrijft dit: ”Property Plan kent de markt en heeft heel goed inzichtelijk waar de behoefte zit, waardoor ook de samenwerking met het Property Plan team ook goed verloopt.”

Hagemans Vastgoedonderhoud ziet ook kansen voor collega onderhoudsbedrijven om verder processen te verbeteren. Daarnaast is recent een van de opdrachtgevers ook gebruik gaan maken van Property Plan om op die manier nog beter te kunnen samenwerken. “Wij zijn enthousiast over de meerwaarde van Property Plan, en we raden Property Plan dan ook regelmatig aan bij collega onderhoudsbedrijven”, aldus Pieter van Doorn.