Hoe werkt Property Plan?

Met Property Plan beschik je over een instrument om het RGS onderhoudsproces te managen. Ontdek de 5 pijlers die hierbij centraal staan in de cloudgebaseerde applicatie Property Plan.


Hoe werkt het

Vóór, tijdens, en ná onderhoudswerkzaamheden

Met Property Plan ben je als vastgoedonderhoudsbedrijf in staat om grip te krijgen op het RGS onderhoudsproces. Daar zijn wij van overtuigd. Ontstaan vanuit een vastgoedonderhoudsbedrijf met jarenlange praktijkervaring in RGS begrijpen wij de uitdagingen voor zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever.

Werken met Property Plan betekent dat interne en externe processen vóór, tijdens, en ná onderhoudswerkzaamheden in harmonie worden gebracht. Belangrijke data staat met elkaar verbinding. Ontdek de 5 pijlers die hierbij centraal staan.

De vijf pijlers centraal binnen Property Plan

Verzamel data met doelgerichte inspecties

Informatie rechtstreeks op een tablet vastleggen vóór, tijdens, en na onderhoudswerkzaamheden met doelgerichte inspecties. De kwaliteit en risico’s van vastgoedcomplexen, en van het proces in beeld. Bouw met data ook historie op, zodat altijd onderbouwd kan worden waarom keuzes zijn gemaakt.

Creëer een eenduidig proces

Een eenduidig proces, zowel intern als extern. Meten, vastleggen, en interpreteren van informatie op een dezelfde wijze. Aannames en/of eigen percepties worden geminimaliseerd. Dat geldt voor de gehele buitenschil van vastgoedcomplexen. Dit betekent dus ook voor bijvoorbeeld de HWA’s, goten, voegwerk, steen, beton, en stucwerk.

Digitaal samenwerken in RGS

Eén online platform voor informatie uitwisseling tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en/of toeleveranciers. Alles is aanwezig voor efficiënte informatiestromen. Maak verbinding met partners, communiceer transparant, en vergroot het werkplezier.

Maak slimme data gedreven keuzes

Maak keuzes op basis van duidelijke data analyse in plaats van op basis van gevoel. Behoudt grip en voorkom faalkosten door heldere rapportage en onderbouwing. Beschik over professioneel gereedschap voor stabiele, lagere beheerskosten.

Monitor KPI’s en verkrijg nieuwe inzichten

Monitoren van prestaties tijdens en na uitvoering. Verkrijg inzicht in wat goed gaat en wat kan worden verbeterd. Verhoog de kwaliteit en verbeter bovendien gezamenlijk het werkproces.

Ervaren hoe Property Plan werkt?

Bekijk dan nu ons online webinar voor vastgoedonderhoudsbedrijven! in 20 minuten laten we zien hoe we ondersteunen bij de meest voorkomende uitdagingen bij vastgoedonderhoudsbedrijven in het RGS onderhoudsproces.