Hoe werkt Property Plan?

Property Plan is gemaakt voor vastgoedonderhoudsbedrijven die dé beste RGS onderhoudspartner willen zijn. Ontdek hoe je dit als vastgoedonderhoudsbedrijf kan bereiken met behulp van onze routeplanner.


Hoe werkt het

Dé beste RGS onderhoudspartner zijn

De béste RGS onderhoudspartner is volgens ons een vastgoedonderhoudsbedrijf dat vastgoed kan onderhouden en verduurzamen met de best mogelijke kwaliteit (proces + werkzaamheden + bewoner centraal) voor een zo laag mogelijke total cost of ownership (TCO) voor de vastgoedeigenaar. Een waardepropositie die veel vergt van de interne organisatie. Dat begint met een sterke visie en strategie, welke vervolgens volledig is doorgevoerd in dagdagelijkse werkprocessen. Het betekent ook het kunnen doorgronden van de vastgoedeigenaar met een focus op resultaat voor de lange termijn. Een resultaat waarbij risico’s, functie en kwaliteit, budget, strategie en de doelgroep in harmonie zijn.

Property Plan als software is hét ondersteunend middel om hier invulling aan te geven. Property Plan als organisatie is dé kennispartner en gids om bovenstaande ziens- en denkwijze door te voeren in processen en genoemde waardepropositie te verankeren in de interne organisatie.

Hoe werkt het: uitleg van de routeplanner voor vastgoedonderhoudsbedrijven

De software van Property Plan zit boordevol functionaliteiten voor vastgoedonderhoudsbedrijven. De routeplanner laat zien hoe Property Plan processen in vastgoedonderhoud ondersteunt. Binnen iedere route wordt een vast stappenplan gevolgd waarbij uitdaging-actie-resultaat de leidraad vormt. Op deze pagina zie je 7 routes welke we op hoofdlijnen hebben beschreven. Property Plan software in combinatie met de routeplanner sluit naadloos aan bij het RGS proces model en werken volgens het VGO keurmerk. De routeplanner wordt ook gebruikt bij de implementatie van de software en kan worden ingezet als procesoptimalisatie in een samenwerking met bijvoorbeeld een woningcorporatie. Wil je meer weten over een specifieke route(s)? Plan dan een online demonstratie in.

Route 1: Dé ideale start van het onderhoudsproces

Als vastgoedonderhoudsbedrijf krijg je vanuit de woningcorporatie (opdrachtgever) in een resultaatgerichte samenwerking tientallen vastgoedcomplexen toegewezen. Hierbij ontstaan uitdagingen omtrent de onderhoudsstatus, risico’s, planning, strategie en budget. De quickscan in Property Plan biedt hierbij uitkomst. Een snelle en goede registratie van informatie en foto’s zorgt ervoor dat samenwerkende partijen vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan. Het resultaat is een juiste focus op prioriteiten, het voorsorteren op onderhoudsscenario’s en het minimaliseren van verrassingen tijdens het onderhoudsproces.

Route 2: Het maken van onderhoudskeuzes op basis van data

Wat is bij een vastgoedcomplex hét optimale onderhoudsscenario voor de lange termijn? Volgens ons is dat de beste investering waarbij het minimaliseren van negatieve afwijkingen is gewaarborgd en beheerskosten van vastgoed stabiel zijn. Onze overtuiging is dat wanneer je dat wilt bereiken het vastgoedcomplex echt moet worden doorgrond. Dat betekent data opbouwen over probleem-oorzaak-gevolg en bijbehorende risico’s. Hierbij wordt een werkwijze gehanteerd waarbij gevoel en vrije interpretatie geminimaliseerd zijn wat leidt tot de meest betrouwbare voorspelling voor de toekomst.

Route 3: Kwaliteitsborging in de uitvoeringsfase

Als risicodragende partij voor het uitvoerende werk, wil je als vastgoedonderhoudsbedrijf in control zijn en vragen kunnen beantwoorden als: wat is de kwaliteit die mijn vakmensen leveren? Hoe houd ik grip op de kwaliteit en voorkom ik faalkosten achteraf? Door tijdens de uitvoering relevante informatie op het juiste moment te registreren ben je in staat gericht bij te sturen. Dit resulteert in kwaliteitsverbetering, het minimaliseren van faalkosten en het verkrijgen van grip op kwaliteit en proces.

Route 4: Grip op kwaliteitsbewaking in de beheerfase (RGS)

In een RGS worden afspraken gemaakt over de gewenste kwaliteit, waarbij het vastgoedonderhoudsbedrijf de kwaliteit van het vastgoed monitoren in de beheerfase. De uitdaging voor vastgoedonderhoudsbedrijven is nu: hoe meet ik representatief en eenvoudig de werkelijke vs. de gewenste kwaliteit? In Property Plan is hiervoor alles aanwezig. Van het meetbaar vastleggen van prestatieafspraken, registreren van scores en geautomatiseerde uitwerking van resultaten. Direct is helder of wordt voldaan aan wat is afgesproken. Het resultaat: effectieve KPI monitoring en inzicht in de kwaliteit en degradatieprocessen.

Route 5: Actueel inzicht in status en planning van (RGS) prestatiekeuringen

Wanneer je als vastgoedonderhoudsbedrijf met meerdere woningcorporaties in RGS werkt heb je praktische vragen als: wanneer doen we welke keuring? Wie doet deze keuringen? En hoe houden we zicht op de voortgang? Property Plan is zo ingericht dat je dit eenvoudig kan managen. Zo kunnen er prestatiekeuringen worden ingepland, worden uitgevoerd en kan de voortgang worden gemonitord via dashboards. Zelfs ook met toegang voor de woningcorporatie. Het resultaat: als samenwerkende partijen altijd en overal de meest actuele informatie.

Route 6: Digitaal samenwerken met actuele informatie

In het RGS onderhoudsproces werk je als vastgoedonderhoudsbedrijf samen met je opdrachtgever en ook mogelijk met adviesbureaus en toeleveranciers. De uitdaging is nu: Hoe houd ik met degene waarmee ik samenwerk (over)zicht op actuele informatie? Denk aan inspectieresultaten, rapportages, planning. In de software van Property Plan is het mogelijk om te kiezen voor informatie uitwisseling. Dit resulteert erin dat alle betrokkenen zicht hebben op actuele informatie wat zorgt voor efficiënte informatiestromen.

Route 7: Eenduidigheid binnen het gehele onderhoudsproces

Meer en meer vastgoedonderhoudsbedrijven maken de stap van inspanningsgericht naar resultaatgericht samenwerken. Voor juiste bedrijfsvoering en risicomanagement is het dan cruciaal dat eenduidig wordt gewerkt. Je bent immers als vastgoedonderhoudsbedrijf verantwoordelijk gedurende het gehele onderhoudsproces. Property Plan is uitgerust met functionaliteit welke hand in hand gaat met uniformiteit. Hierdoor kijk je samen naar één bron van informatie en worden eenduidige werkwijzen gewaarborgd.

Benieuwd en ervaren hoe Property Plan werkt?

Plan dan nu vrijblijvend een online demonstratie in. Hier zoomen we in op één van de routes en nemen we je online live in de software mee wat de mogelijkheden zijn. Zo weet je na een online demo concreet of Property Plan iets in jouw situatie kan betekenen.