Klantverhaal Hemink Groep

Hemink is een landelijk opererende, vooruitstrevende, innovatieve dienstverlener op het gebied van vastgoedonderhoud, vastgoedverbetering en afbouw met een eigen service afdeling. Een 100% vastgoedpartner met meer dan 250 medewerkers in dienst. De missie van Hemink: het zo kostenefficïent mogelijk verduurzamen van de (sociale) woningvoorraad in Nederland.

Uniformiteit in het RGS proces

Hemink werkt resultaatgericht samen met circa 10 opdrachtgevers, voornamelijk woningcorporaties. Door met alle betrokken stakeholders resultaatgericht samen te werken, is Hemink in staat een vooraf overeengekomen kwaliteitsniveau te leveren, doorlooptijden en kosten te minimaliseren en bewonersoverlast te beperken. Property Plan is binnen dit proces inmiddels de standaard, ondersteunende software geworden. Bart Steenbergen (Ketenregisseur bij Hemink) en Bert Smeijers (Planvormer bij Hemink) zijn vanaf de start betrokken geweest bij de implementatie van Property Plan. Bart: ‘De reden dat wij hebben gekozen voor Property Plan is de borging van het RGS-traject op een uniforme wijze binnen de Hemink organisatie.’

Inspecties en rapportage op een dezelfde wijze

Hemink heeft in een tijdsbestek van minder dan een half jaar al meer dan 100 vastgoed inspecties uitgevoerd. De quickscan in Property Plan vormt hierbij voor Hemink dé start van het onderhoudsproces. Bert: ‘De quickscan werkt snel en gebruikersvriendelijk. Je bouwt eenvoudig veel relevante informatie op van een vastgoedcomplex’. Die informatie wordt vanuit de tablet direct online op de juiste plek opgeslagen. Informatie in Property Plan wordt bovendien altijd op een gestructureerde manier ingevoerd. Bart Steenbergen ziet dit momenteel als de grootste toegevoegde waarde voor Hemink: ‘Inspecteren en de rapportage hiervan op een dezelfde wijze is voor ons van groot belang. Met Property Plan hebben we dit weten te realiseren’.

Vlotte implementatie van de software

Kenmerkend voor de implementatie van de software bij Hemink is de grote mate van zelfstandigheid. Vooraf is samen helder besproken wat van wie wordt verwacht. Dat biedt direct de handvatten voor planning en verantwoordelijkheden. Inmiddels werkt Hemink met 10 medewerkers in Property Plan. Bart: ‘De software van Property Plan leent zich er uitermate goed voor om zelf op onderzoek uit te gaan. Bij vragen wordt er snel gereageerd.’ Periodiek zijn er online sessies met Hemink zodat zij meegenomen worden in de product ontwikkeling van de software. Over de ondersteuning vanuit Property Plan is Bart kort en krachtig: ‘Het is gewoon een goede samenwerking met als resultaat een vlotte implementatie.’

 

Breder in het proces en organisatie

Hemink organiseert intern regelmatig kennissessies via Hemink Academy. Property Plan en de kwaliteitsborging tijdens het gehele RGS-traject worden hierin ook meegenomen. Dit resulteert in concrete werkwijzen binnen de organisatie. Een mooi voorbeeld hiervan is de kwaliteitsborging met behulp van de referentiekeuring tijdens de uitvoeringsfase. Bart: ‘We leiden onze vakmensen intern op zodat zij in staat zijn zelfstandig een referentiekeuring uit te voeren.’ De referentiekeuring is een nauwkeurige monitoring tijdens uitvoering op het gebied van kwaliteit en beantwoordt de vraag: zijn we op de juiste weg om de afgesproken kwaliteit te behalen? Daarmee beschikt Hemink over een stuurmiddel in RGS en is er grip op de kwaliteit en het proces. Meer weten over de aanpak in RGS van Hemink? Kijk dan op deze website pagina.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Vrijwel dagelijks spreken wij partijen in vastgoedonderhoud zoals de Hemink Groep. Daarbij zien we veel overeenkomsten als het gaat om uitdagingen in het onderhoudsproces. Hoe gaan we om met kwaliteitsborging in RGS? Of hoe werken we aan een eenduidig proces, zowel intern als extern? Graag brainstormen we met je over deze uitdagingen en hoe wij hierin mogelijk in kunnen ondersteunen. Benieuwd? Plan dan een vrijblijvende online demo in met een van onze specialisten!