Klantverhaal Talen Vastgoedonderhoud

Talen Vastgoedonderhoud is één van de grotere totaalonderhoudsbedrijven in Nederland. Bij Talen werken dagelijks circa 300 mensen vanuit 4 vestigingen aan het inzichtelijk, voorspelbaar en beheersbaar maken van vastgoedonderhoud. Talen Vastgoedonderhoud verlaagt de TCO van woningen door onder meer te werken met innovatieve tools. Eén daarvan is de bedrijfssoftware van Property Plan. Lees op deze pagina hoe Talen Vastgoedonderhoud de software inzet en wat hun ervaringen hierbij zijn.

Pragmatisch met een duidelijke structuur

Bij Talen Vastgoedonderhoud wordt de software van Property Plan inmiddels veelvuldig ingezet voor primaire processen bij resultaatgerichte samenwerkingen met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. Ralph van den Heuvel (manager interne organisatie) en Raymond Minekus (adviseur vastgoedonderhoud) maakten onderdeel uit van het projectteam voor de implementatie van Property Plan bij Talen Vastgoedonderhoud. Voordat zij van start zijn gegaan, is er een pilot geweest om de software uit te proberen. Ralph: ‘De pilot is positief geweest. Vanuit de pilot hebben we ervaren hoe pragmatisch de software is en het ons een duidelijke structuur biedt.’

Nog beter sturen op lange termijn met RGS

Talen Vastgoedonderhoud werkt volgens de processen conform de leidraad Resultaatgericht Samenwerken (RGS). De software van Property Plan is hierop afgestemd en creëert een gestroomlijnd werkproces. Raymond: ‘De data die we met behulp van Property Plan opbouwen binnen het onderhoudsproces is van wezenlijk belang. Dit, in combinatie met het opbouwen van historie in Property Plan, geeft ons een handvat voor het adviseren en toepassen van RGS. Neem bijvoorbeeld data vanuit de quickscan en prestatiekeuringen. Dit zorgt voor een duidelijk beeld van het vastgoedcomplex, zodat wij nog beter kunnen sturen op de lange termijn. Een belangrijk aspect van Resultaatgericht Samenwerken.’

Technisch en financieel het stuur in handen

Bij Talen Vastgoedonderhoud zien ze legio kansen voor het RGS proces in ketensamenwerkingen: ‘Opgebouwde data kan tot op ieder niveau worden geanalyseerd wat het mogelijk maakt om samen met je opdrachtgever nog beter sturend te werk te gaan. Zowel technisch als financieel heb je nu het stuur in handen.’ Ook zet Talen Vastgoedonderhoud de software van Property Plan in op lopende projecten voor de juiste kwaliteitsborging. Raymond hierover: ‘De kwaliteit op de werkplek wordt nu ook gevoed op basis van keuringen. Hierdoor zijn we in staat bij te sturen waar nodig en de vakmensen ter plekke betrekken bij gemaakte RGS afspraken en de beredenering hierbij.’

Praktische benadering implementatie

Met online en praktijksessies ondersteunt Property Plan bij het implementeren van de software bij Talen Vastgoedonderhoud. Ralph: ‘We zien Property Plan als een betrokken bedrijf met gemotiveerde medewerkers. Zij denken niet alleen vanuit de theorie maar juist ook praktisch.’ Bij Talen Vastgoedonderhoud maken ze ook volop gebruik van het online kenniscentrum in de software: ‘Hier staan korte filmpjes en duidelijke, bondige uitleg. Op die manier wordt het starten met Property Plan nog makkelijker gemaakt,’ aldus Raymond.

Laagdrempelig breder uitrollen in de organisatie

Bij Talen Vastgoedonderhoud is gekozen voor een implementatie met meerdere fasen. Dit betekent met een selecte groep starten en vervolgens breder uitrollen in de organisatie. Dat breder uitrollen in de organisatie is in volle gang. Raymond: ‘Bij Property Plan hanteren ze het train de trainer principe. Hierdoor zijn wij in staat om Property Plan laagdrempelig breder uit te rollen in de organisatie. Daarnaast hebben we regelmatig online sessies met Property Plan waarin wij ook feedback bieden voor verdere productontwikkeling. Dat tilt alles naar een nog hoger niveau.’

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Vrijwel dagelijks spreken wij partijen in vastgoedonderhoud zoals Talen Vastgoedonderhoud. Daarbij zien we veel overeenkomsten als het gaat om uitdagingen in het onderhoudsproces. Hoe gaan we om met kwaliteitsborging in RGS? Of hoe werken we aan een eenduidig proces, zowel intern als extern? Graag brainstormen we met je over deze uitdagingen en hoe wij hierin mogelijk in kunnen ondersteunen. Benieuwd? Plan dan een vrijblijvende online demo in met een van onze specialisten!