Klantverhaal Van Son Gevelonderhoud

Klantverhaal Van Son Gevelonderhoud

Uitdaging
Het waarborgen van een eenduidig proces en het opstellen van realistische onderhoudsplannen op basis van objectieve data.

Oplossing
Werken volgens een vaste structuur met de Property Plan software, bij onder meer inspecties in vastgoedonderhoud.

Resultaat
Data over het vastgoed in beheer centraal en overzichtelijk. Hierop slim kunnen analyseren en anticiperen op de lange termijn.

‘Vast onderdeel van het RGS proces’

Van Son Gevelonderhoud is een vastgoedonderhoudsbedrijf met een volledige focus op resultaatgericht onderhoud. Dit doen zij al ruim 30 jaar, en beheren inmiddels met ruim 60 vaklieden zo’n 20.000 woningen voor onder meer woningbouwcorporaties.

Dennis van Rooij, adjunct-directeur bij Van Son Gevelonderhoud, werkt al heel wat jaren met Property Plan. Onze uitdaging was het waarborgen van een eenduidig proces en het kunnen opstellen van realistische onderhoudsplannen op basis van objectieve data. Inmiddels is het gebruik van Property Plan een vast onderdeel van het RGS onderhoudsproces geworden. Dennis: ‘Wij gebruiken de software onder meer voor het uitvoeren van inspecties en kijken met behulp van opgebouwde data minimaal 15 jaar vooruit. Op deze manier kunnen we anticiperen op de lange termijn.‘

Data centraal en overzichtelijk

Property Plan is de afgelopen jaren doorontwikkeld van een tool voor inspecties naar een totaal platform om samen te werken binnen het RGS onderhoudsproces. Dennis: ‘Wij verzamelen data over duizenden woningen. Property Plan stelt ons in staat hier overzicht op te houden. De data staat centraal en zelfs visualisatie hierop is mogelijk’. Binnen Property Plan zijn er mogelijkheden om projectoverstijgend te analyseren. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten om bedrijfsbreed te verbeteren. ‘De data wordt nu slim ingezet, en niet onbelangrijk is dat wij hier gemakkelijk op kunnen analyseren om bijvoorbeeld ons werkproces te optimaliseren‘, aldus Dennis.

Software die aansluit bij de praktijk

Dennis: ‘Bij Property Plan denken ze vanuit het perspectief van een vastgoedonderhoudsbedrijf. Zij begrijpen de uitdagingen die wij ervaren in het RGS onderhoudsproces. De software sluit mede hierdoor heel goed aan bij de praktijk. Daarnaast wordt open omgegaan met feedback. Dit zorgt voor een unieke samenwerking, want je kan bij Property Plan aangeven wat je graag toegevoegd ziet in de software. Hier wordt dan ook daadwerkelijk wat mee gedaan in hun software ontwikkeling.

Kwaliteitsmonitoring tijdens uitvoering

Bij Van Son Gevelonderhoud wordt veel waarde gehecht aan kwaliteit, wat dan ook een van de belangrijkste pijlers binnen hun bedrijfsvoering. Dennis: ‘Wij werken voor zo’n 20 opdrachtgevers op een resultaatgericht wijze. Dit kan betekenen dat wij middels afspraken de risicodrager zijn voor het uitgevoerde werk. Dan wil je de kwaliteit monitoren en hierop kunnen sturen. Of dit nu gaat over het proces of het werk in uitvoering. Bovendien willen wij transparant zijn naar onze opdrachtgevers over de kwaliteit die wij leveren. Vandaar dat we de prestaties van onze vakmensen objectief meten. Op die manier kunnen wij gericht sturen op onderhoudsteams en ongewenste risico’s vroegtijdig signaleren.’

Van Son Gevelonderhoud zet hiervoor de uitvoeringskeuring binnen Property Plan in. Met deze inspectiesoort registreer je zowel wat goed en niet goed is. Dennis: ‘Daarbij focussen wij tijdens de uitvoering niet op het moment zelf. Wij vinden trends over een gehele periode nóg interessanter. Op basis van grote datasets is het gesprek met onze vakmensen effectiever. Zo kan het zijn dat 95% goed gaat, en 5% kan worden verbeterd. Stel je laat dat zien op basis van 5.000 metingen, pas dan kan je ook echt het proces verder gaan verbeteren, optimaliseren, of kiezen voor een specifieke opleiding per onderhoudsteam. En dat sluit aan bij onze visie: beslissen met zekerheid is onderhouden met zekerheid.’

Digitale ondersteuning

Property Plan biedt sinds kort ook digitale ondersteuning aan onderhoudsbedrijven, door middel van instructievideo’s. Een van de doelen bij het ontwikkelen van deze video’s is het snel en goed kunnen aanleren van de software. Zeker in een tijd waarin regelmatig personeelswijzigingen zijn bij onderhoudsbedrijven is het fijn wanneer een nieuwe werknemer snel het proces eigen kan maken en inzetbaar is. Jordy Mathijssen, junior RGS-coördinator bij Van Son Gevelonderhoud over deze digitale ondersteuning: ‘Snel had ik een compleet beeld van de software en kon daarom gemakkelijk zelfstandig aan de slag.’

Kwalitatief beter gesprek met opdrachtgever

Bedrijven die met Property Plan inspecteren, brengen van een vastgoedcomplex zoals positieve als negatieve punten haarscherp in kaart. Hierdoor is er geen focus op gebreken. Dat levert een andere, vernieuwende output op om samen met de opdrachtgever in gesprek te gaan. Dennis van Rooij merkt dit ook op: ‘Zonder het gebruik van Property Plan heb je snel de neiging om de focus te leggen op de negatieve onderdelen van een te onderhouden complex. Wij merken dat het gesprek met onze opdrachtgevers anders verloopt nu wij zowel het goede en slechte kwaliteit van het vastgoed meten. De op data gebaseerde dashboards en rapporten bieden je een objectief totaal beeld, waardoor het gesprek kwalitatief beter is.‘

Bij Van Son Gevelonderhoud worden in RGS samenwerkeingen onderhoudsscenario’s gemaakt en besproken met de opdrachtgever. Dennis: ‘De keuzes die we samen maken, zijn helder onderbouwd. We gaan het gesprek nu aan over de gekozen complexstrategie en stemmen hierbij de risico’s, beleid, en budget op elkaar af. Juist door de inzet van Property Plan zijn wij in staat risico’s voor de opdrachtgever en onszelf te minimaliseren en faalkosten te reduceren. Met die wijze kunnen wij van nog meer toegevoegde waarde zijn voor onze klant en kunnen wij bovendien die 20.000 woningen die we beheren ook op de juiste manier onderhouden‘

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vrijwel dagelijks spreken wij partijen in vastgoedonderhoud. Daarbij zien we veel gelijkenis als het gaat om uitdagingen in het onderhoudsproces. Hoe gaan we om met kwaliteitsborging in RGS? Of hoe werken we aan een eenduidig proces, zowel intern als extern? Graag brainstormen we met je over deze uitdagingen en waarom wij hierin mogelijk in kunnen ondersteunen. Benieuwd? Plan dan een vrijblijvende online demo in met een van onze specialisten!