Klantverhaal Wolters Vastgoedonderhoud

Wolters Vastgoedonderhoud is een familiebedrijf dat in ruim 85 jaar is uitgegroeid van een eenmansschildersbedrijf tot een multifunctioneel vastgoedonderhoudsbedrijf met 150 medewerkers. Wolters Vastgoedonderhoud is een VGO keur gecertificeerd bedrijf en is een landelijk opererende organisatie. Wolters Vastgoedonderhoud richt zich op een 6-tal disciplines: RGS, renovatie en verduurzaming, schilderwerken, monumentaal onderhoud en ambachtelijke schildertechnieken, particulier en klein zakelijk onderhoud. We spraken met Remco van Bussel, Manager Bedrijfsbureau bij Wolters Vastgoedonderhoud, over zijn ervaringen met Property Plan.

Eenduidig data genereren

Bij Wolters Vastgoedonderhoud wordt de software van Property Plan ingezet in alle circa 10 resultaatgerichte samenwerkingen. Remco van Bussel, verantwoordelijk voor al deze samenwerkingen: ‘We werken bij een aantal opdrachtgevers in RGS met andere onderhoudspartners, die ook over Property Plan beschikken. Dit is iets dat wij toejuichen: zowel voor ons als onderhoudspartners als de opdrachtgever is dit beter. We genereren allemaal op een eenduidige manier data over het vastgoed, kwaliteit en het proces. Dit komt de resultaatgerichte samenwerking alleen maar ten goede.’

Transitie naar planvorming icm prestatieafspraken

Remco: ‘Voorheen gebruikte wij in het proces voornamelijk een gebrekeninventarisatie op basis van NEN2767. Hierin merk je dat het al snel ’te algemeen’ wordt. Met Property Plan zijn we een transitie ingegaan om de planvorming gedetailleerder te onderbouwen, ook in combinatie met prestatieafspraken.’ Vanuit het VGO-keur voor vastgoedonderhoudsbedrijven die resultaatgericht werken is dit een aanpak die aansluit bij de VGO-keur competentiescan. Remco: ‘Met behulp van bijvoorbeeld Kwaliteit in Balans normen in Property Plan bouwen we nu beter en zuiverder informatie op.’

Iedere fase binnen het RGS procesmodel

Bij Wolters Vastgoedonderhoud gaat de teller van woningen in beheer met Property Plan richting 14.000. Remco: ‘Een aantal wat we in iets meer dan één jaar hebben opgebouwd. Dit zal verder worden uitgebouwd. We hebben intern een coördinator die zorgt voor de inrichting, eenduidigheid, en het waarborgen van het proces binnen de organisatie. Voor een aantal opdrachtgevers zetten we Property Plan in iedere fase van het RGS procesmodel in. We streven ernaar om dit bij alle opdrachtgevers te doen’, aldus Remco. Zie hiernaast in de video hoe Wolters Vastgoedonderhoud de RGS methodiek toepast in de praktijk.

Organisatie breed eenduidigheid bewaken

‘Een grote toegevoegde waarde is dat we bij Wolters nu de eenduidigheid heel goed kunnen bewaken. Een voorbeeld: als je op locatie weggaat is je rapport gestandaardiseerd al klaar.’ Bij Wolters Vastgoedonderhoud werken ze samen met een 2-tal adviesbureaus in de fase tijdens en na onderhoudswerkzaamheden. Remco: ‘Het mooie is, zij werken ook met Property Plan en bouwen dus op een dezelfde manier informatie op. Op die wijze kunnen wij organisatie breed de eenduidigheid bewaken.’

Nog meer bewust van kwaliteit

Bij Wolters Vastgoedonderhoud worden tijdens uitvoering van onderhoudsprojecten kwaliteitscontroles met Property Plan ingezet. Remco: ‘We willen graag tijdens het project bijsturen en dit bewaken. Door tijdens uitvoering kwaliteitscontroles uit te voeren kan je eventuele problemen direct tackelen, zodat je hier niet in de beheerfase tegenaan loopt.’ De twee samenwerkende adviesbureaus vervullen ook hier een rol: ‘Dat zet onze eigen mensen op scherp, je krijgt immers een objectief beeld van de kwaliteit. In Property Plan registreer je bij een kwaliteitscontrole ook wat allemaal goed gaat, wat prettig communiceert naar de vaklieden. De projectverantwoordelijke zijn al met al nog meer bewust van de kwaliteit die zij leveren’, aldus Remco van Bussel.

Snelle, goede doorontwikkeling software

Wolters Vastgoedonderhoud werkt circa 1,5 jaar met de software van Property Plan. Remco over de samenwerking: ‘De lijntjes zijn kort, dat communiceert gemakkelijk. Daarnaast ontwikkelt Property Plan snel door in functionaliteit. Dat is echt een pluspunt. We zien dat dit bij andere software bedrijven wel anders kan zijn. Property Plan anticipeert zeer snel op de vraag in de markt. Dat maakt Property Plan flexibel en dynamisch, waar andere software bedrijven gevoelsmatig toch stilstaan.’

The next step? Property Plan nóg meer in de cultuur

Een van de doelstellingen voor Wolters Vastgoedonderhoud in het komende jaar is het verder verankeren van de werkmethodiek volgens de RGS leidraad. Remco: ‘Bij Wolters werken we met een relatief jong team. Wat hieraan prettig is, is dat veranderingen snel worden opgepakt en mensen handig zijn met een software als Property Plan. We willen de werkwijze in Property Plan graag onderdeel laten worden van onze standaard werkproces. Daarbij zijn we vliegend van start gegaan en zijn heel wat stappen ingemaakt, maar daar kunnen we nog meer uithalen. En dat is een mooi doel’, sluit Remco van Bussel af.