Instrument voor regisserend opdrachtgeverschap

Resultaatgericht onderhoud en de regie behouden als opdrachtgever: een ontwikkeling die steeds meer de voorkeur heeft ten opzichte van traditioneel aanbesteden. Behoud als woningcorporatie met het online platform Property Plan grip op het RGS proces en afgesproken KPI’s.


Woningcorporatie

Alles aanwezig voor grip en inzicht

Property Plan biedt samenwerkende partijen één platform voor het managen van het RGS onderhoudsproces. Samen met de vastgoedonderhoud partners beheer je als woningcorporatie op een datagedreven wijze het onderhoud aan de buitenschil van het vastgoed. Verkrijg samen grip op het proces en inzicht in de kwaliteit en kosten.

Voor iedere stap in het RGS onderhoudsproces

Van de initiatieffase tot en met de beheerfase. Als Manager Vastgoed of RGS contractmanager beschik je voor iedere stap in het proces over een instrument met relevante, realtime informatie. We hebben de software modulair opgebouwd. Dit heeft als voordeel dat indien gewenst ook alleen de beheerfase gebruikt kan worden. Zijn er met vastgoedonderhoud partners bijvoorbeeld resultaatgerichte afspraken gemaakt? Beschik dan als regisserend opdrachtgever over krachtige stuurmiddelen voor afgesproken KPI’s.

Stabiele, lagere beheerskosten vastgoed

Wat dient waar en wanneer onderhouden te worden, waarbij rekening wordt gehouden met risico’s en een optimaal rendement van investeringen? Een cruciale vraag. De vastgoedonderhoud partners in de samenwerking brengen vóór onderhoudswerkzaamheden met Property Plan juist en volledig het antwoord in beeld. Op basis van opgebouwde datasets kan een betrouwbare, realistische onderhoudsbegroting per vastgoedcomplex worden opgesteld. Hiermee wordt onvoorzien onderhoud, dat het proces vertraagt en verstoort, voorkomen. Daarmee wordt ook het risico van verspilling van kapitaal + materiaal geminimaliseerd.

Voorspelbaarheid en tevreden bewoners

Het voorkomen van onvoorzien onderhoud betekent ook dat de kans op een tevreden bewoner wordt vergroot. Vandaar dat in Property Plan alle handvatten beschikbaar zijn om de voorspelbaarheid van het vastgoedonderhoud te verhogen. De vastgoedonderhoud partners zijn dan nóg beter in staat de bewoner te betrekken in het proces, hierover te communiceren wat van hen wordt verwacht en wat bijvoorbeeld de overlast kan zijn. En hoe minder onaangename verrassingen voor de bewoner tijdens de uitvoering, hoe meer tevreden de bewoner uiteindelijk zal zijn.

Eenduidigheid in de samenwerking

Wordt in de samenwerking met vastgoedonderhoudspartners informatie eenduidig opgebouwd? Wordt een eenduidig proces gevolgd? Wordt de kwaliteit van het vastgoed en geleverde prestaties eenduidig gemeten? In Property Plan hebben we processen dusdanig gestroomlijnd en geautomatiseerd dat het meten, vastleggen, en interpreteren van informatie op een dezelfde wijze plaatsvindt. Daarbij is ruimte voor aannames en/of eigen percepties geminimaliseerd.

Wat kan je als woningcorporatie verwachten?

Je wilt als regisserend opdrachtgever in RGS de regie behouden. Daarom hebben we in Property Plan een totaaloverzicht ontwikkeld wat je locatie onafhankelijk kan benaderen. Vanuit dit totaaloverzicht met management informatie kan je inzoomen op online, realtime informatie. Zo behoud je grip op het proces en afgesproken KPI’s in de samenwerking. Ben je benieuwd hoe Property Plan in jouw situatie van toegevoegde waarde kan zijn? Plan dan een online afspraak met een van onze specialisten.